Ceník

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA:

Poradenství TČM (50 min)                  400Kč

SIAB:

Vstupní pohovor, vyšetření                 400Kč

Vysvětlení výsledků, kontrola             400Kč

Kapky (ceny určuje Paracelsium):

Urodot                                                 1050Kč

Sangudot                                              1050Kč

Soludot

V1 - vstupní vyšetření krystalizátu       cca 1500Kč  

V0 - kontrolní vyšetření krystalizátu     cca 800Kč

BACHOVY KVĚTY:

Užívací lahvička                                 250Kč

Sezení (pokud samostatné)             450Kč vč. užívací lahvičky

 

Uvedené ceny platí vždy za sezení v délce 50min.

Pokud je sezení výrazně delší nebo kratší, cena bude úměrně tomu upravena.

Zpoplatněna je konzultace, případné ošetření se neplatí. Cenu tedy určuje celková délka návštěvy.